Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Διερεύνηση του ρόλου των τύπου Ι υποδοχέων κινάσης της τυροσίνης σε μη μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) : προγνωστική τους σημασία
Κουτσόπουλος, Αναστάσιος Β.,
Το καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνωμα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η συνολική 5-ετής επιβίωση των ασθενών είναι μικρότερη του15%. Η θνητότητα από καρκίνωμα του πν...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2007
2 Μεταγραφική έκφραση της ανάστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης και της 2,3-διοξυγονάσης της ινδολεαμίνης στον καρκίνο του πνεύμονα Transcriptional expression of human telomerase reverse transcriptase (HTERT) and indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) in lung cancer
Κερενίδη, Θεοδώρα,
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν η ανίχνευση της μεταγραφικής έκφρασης της hTERT και της IDO σε καρκινικές σειρές και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα τόσο σε καρκινικό ιστόόσο και σε παρακείμενο μη προσβεβ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2008
3 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ NEOPLASMA OF THE LUNG. RELATIONSHIP AMONG THE BRONCHOSCOPIC, RADIOLOGIC AND HISTOLOGIC FINDINGS
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΠΑ, ΙΟΛΗ,
ΜΕΛΕΤΗ 150 ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΠΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 1981-1982. ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1983
4 Το οξειδωτικό stress και ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας στους ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα Oxidative stress and vascular endothelial growth factor in patients with primary lung cancer
Κατσαμπέκη - Κατσαφλή, Αλεξάνδρα,
Εισαγωγή: Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) και το οξειδωτικό στρες (OS) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση Σκοπός της μελέτης ήταν οπροσδιορισμός των επιπέδων του OS ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
5 Ανοσοκυτταροχημικοί δείκτες σε μεταστατικές υπεζωκοτικές συλλογές αδενοκαρκινώματος πνεύμονα
Χαϊνη Ελευθερία,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"
2012
7 Μελέτη του μεταγραφικού παράγοντα E2F-1 σε αδενοκαρκινώματα γαστροοισοφαγικής συμβολής και σε αδενοκαρκινώματα οισοφάγου Barrett's. Η σχέση το...: συσχέτιση με τις κλινικοπαθολογικές παραμέτρους A study of transcription factor E2F-1 in adenocarcinomas of gastroesophageal juction and in barrett's adenocarcinomas. The relation of E2F-1 with the kinetic parameters of growth and of apoptosis correlation with clinicopathological parameters
Μαριόλης - Σαψάκος, Θεόδωρος,
Τα αδενοκαρκινώματα οισοφάγου Barrett και γαστροοισοφαγικής συμβολής παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Στην ερμηνεία της καρκινογένεσης στον οισοφάγο Barrett φαίνεται να ισχύε...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2005
8 Μεταβολές του κυτταρικού πολλαπλασιασμού κυττάρων του πνεύμονα υπό την επίδραση βιολογικών υγρών φυσιολογικών και πασχόντων ατόμων Effects of biological fluids from patients and healthy subjects on lung cells proliferation rate
Οικονομίδης, Πέτρος,
Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος αγνώστου αιτιολογίας που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα Η σχέση της σαρκοείδωσης με την ανάπτυξη κακοήθειας είναι μια παράμετρος πο...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010
9 Ενζυμική τροποποίηση συστατικών της μαστίχας και του μαστιχέλαιου Enzymatic transformation of compounds content in Mastic Gum and Mastic oil
Ξανθάκης, Επαμεινώνδας,
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η βιοτεχνολογική τροποποίηση της περιλλυλ-αλκοόλης που αποτελεί συστατικό του αιθέριου ελαίου της μαστίχας Χίου. Γιατη βιομετατροπή του συγκεκριμένου συστα...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
10 Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΩΡΙΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 104 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΣΑΝ ΑΜΙΓΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Σ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1983