Διοξείδιο τιτανίου
Σύνολο αποτελεσμάτων: 42, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών και υπερυδρόφιλων υλικών με βάση το διοξείδιο του τιτανίου Development of photocatalytic and hydrophilic titanium oxide materials
Κοντός, Αθανάσιος,
Νανακρυσταλλικά υμένια διοξειδίου του τιτανίου παρασκευάστηκαν με την μέθοδο λύματος πηκτής (sol gel) με βάση υδατικά και μη υδατικά εναιωρήματα διοξειδίου του τιτανίου. Το μέγεθος των νανοσωματιδίων ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
2 Επίδραση του τιτανίου και του οξειδίου του στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό Effect of titanium and titanium dioxide on platelet function and cellular proliferation
Σταθόπουλος, Παναγιώτης,
Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος που επιτελούν λειτουργίες απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής. Πρόκειται για απύρηνα κύτταρα του αίματος τα οποία πρωταρχικά σχηματίζουν τον ομώνυμο θρόμβο (...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
3 Φωτοκαταλυτική οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε απαέρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων Photocatalytic oxidation of industrial flue gases containing volatile organic compounds
Κορολόγος, Χρίστος,
Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της επεξεργασίας βιομηχανικών απαερίων που προέρχονται από βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.) και περιέχουν Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) με την ε...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2011
4 Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών και αντιδραστήρων για την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση ηλιακής ακτι...
Πατσούρα, Αλεξία,
Η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση φωτοκαταλύτη διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) μελετήθηκε με χρήση τεχνητής ηλιακής ή ορατής ακτινοβολίας Βρέθηκε ότι ο αρχικός ρυθμός...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2007
6 Φωτοκαταλυτική διάσπαση αέριων ρύπων ΝΟx με τη χρήση τροποποιημένων αργιλικών ορυκτών
Νικολοπούλου, Αθανασία,
Στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης παρασκευάσθηκαν νανοσύνθετα υλικά αργιλικών ορυκτών/διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) για την περιγραφή και μελέτη των νέων βελτιωμένων χαρακτηριστικών τους και την εφαρμ...
Νημερτής
2009-10-09
7 Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων οξειδίου του ψευδαργύρου (Zno) και διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) Studies the photocatalytic effect nanosized powders of zinc oxides and titanium dioxides (TiO2)
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της φωτοκαταλυτικής δράσης εμπορικών και συνθετικών νανοσκοπικών κόνεων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) και οξειδίου του ψευδαργύρου (ΖnO), υπό ελεγχ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2009-10-27
9 Μελέτη της επίδρασης επιφανειοδραστικών ουσιών στην παρασκευή νανοδομημένης τιτανίας ως φωτοκαταλύτη Effect of surfactants in the preparation of nanostructured titania as photocatalyst
Μητσιώνης, Αναστάσιος,
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ (TIO2) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕΡΙΩΝ/ΥΓΡΩΝΡΥΠΩΝ. ΤΟ TIO2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΥΡΕΩ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010
10 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας
Δασκαλάκη, Βασιλεία,
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση πηγής που προσομοιώνει την ηλιακή ακτινοβολία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν φωτοκ...
Νημερτής
2009-06-17