Διοξείδιο τιτανίου
Σύνολο αποτελεσμάτων: 45, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών και υπερυδρόφιλων υλικών με βάση το διοξείδιο του τιτανίου Development of photocatalytic and hydrophilic titanium oxide materials
Κοντός, Αθανάσιος,
Νανακρυσταλλικά υμένια διοξειδίου του τιτανίου παρασκευάστηκαν με την μέθοδο λύματος πηκτής (sol gel) με βάση υδατικά και μη υδατικά εναιωρήματα διοξειδίου του τιτανίου. Το μέγεθος των νανοσωματιδίων ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
2 Το διοξείδιο του τιτανίου TiO2 ως φωτοκαταλύτης και η εφαρμογή του σε κατασκευαστικά υλικά
Τσιριγωτάκη Ελένη(),
Περίληψη: Εισαγωγή -- 2. Διοξείδιο του Τιτανίου (TIO2) - 3. Διαδιακασίες που ενεργοποιούνται από την προσπίπτουδα ακτινοβολία (photoinduced processes) -- 4. Εφαρμογές του TIO2 σε κατασκευαστικά υλικα ...
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
3 Επίδραση του τιτανίου και του οξειδίου του στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό Effect of titanium and titanium dioxide on platelet function and cellular proliferation
Σταθόπουλος, Παναγιώτης,
Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος που επιτελούν λειτουργίες απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής. Πρόκειται για απύρηνα κύτταρα του αίματος τα οποία πρωταρχικά σχηματίζουν τον ομώνυμο θρόμβο (...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
4 Φωτοκαταλυτική οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε απαέρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων Photocatalytic oxidation of industrial flue gases containing volatile organic compounds
Κορολόγος, Χρίστος,
Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της επεξεργασίας βιομηχανικών απαερίων που προέρχονται από βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.) και περιέχουν Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) με την ε...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2011
5 Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών και αντιδραστήρων για την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση ηλιακής ακτι...
Πατσούρα, Αλεξία,
Η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση φωτοκαταλύτη διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) μελετήθηκε με χρήση τεχνητής ηλιακής ή ορατής ακτινοβολίας Βρέθηκε ότι ο αρχικός ρυθμός...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2007
7 Υβριδικοί βιοαισθητήρες διοξειδίου του τιτανίου - χαμηλοδιάστατων υλικών και εφαρμογές φωτοκατάλυσης
Κατσιαούνης, Σταύρος,
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται χρήση τριών διαφορετικών ειδών λεπτών υμενίων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) ως στερεό υπόστρωμα για την ακινητοποίηση πρωτεϊνών με σκοπό την ανάπτυξη και σύγκ...
Νημερτής
8 Φωτοκαταλυτική διάσπαση αέριων ρύπων ΝΟx με τη χρήση τροποποιημένων αργιλικών ορυκτών
Νικολοπούλου, Αθανασία,
Στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης παρασκευάσθηκαν νανοσύνθετα υλικά αργιλικών ορυκτών/διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) για την περιγραφή και μελέτη των νέων βελτιωμένων χαρακτηριστικών τους και την εφαρμ...
Νημερτής
2009-10-09
9 Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων οξειδίου του ψευδαργύρου (Zno) και διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) Studies the photocatalytic effect nanosized powders of zinc oxides and titanium dioxides (TiO2)
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της φωτοκαταλυτικής δράσης εμπορικών και συνθετικών νανοσκοπικών κόνεων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) και οξειδίου του ψευδαργύρου (ΖnO), υπό ελεγχ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2009-10-27