Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία
Μανώλης, Δημήτριος,
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της αξίας της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας για να ανιχνεύσει την ανάγκη των εταιρειών στο σύγχρονο διεθνές καιανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον να...
Διώνη
2007-06-25
2 Η ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ και η εφαρμογή της στο μάρκετινγκ των εκδηλώσεων
Μαναβοπούλου, Ιωάννα Εκτάιτ, Μιχαήλ,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2009 Η εργασία αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ και πώς αυτή εφαρμόζεται στο...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
3 Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. Communication between tutors and students in distance education. The case of the training program for instructors of the center for continuing education and adult's distance education
Fotis Zygouris; Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δυτ. Μακεδονίας Ilias Mavroidis; Ελληνικό Ανοικτ...
Η επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα κ&alpha...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2011-08-29
4 Επιχειρησιακή επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική
Στεφάνου, Δέσποινα Τάσσιου, Ντανιέλλα,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2012 --αα4003 Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προβληθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία από όλες τις πλευρές της, κ...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
5 Επιχειρησιακή επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική
Τάσσιου, Ντανιέλλα Στεφάνου, Δέσποινα,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2012 --αα4003 Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προβληθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία από όλες τις πλευρές της, κ...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
6 Συμμετοχικές διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις ελλήνων φοιτητών Participatory teaching approaches and communication in higher education: views and attitudes of Greek college students
Πονήρη, Μαρία,
115σ., πίν., διαγρ., σχ. Ο στόχος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της ποιοτικής χρήσης των ικανοτήτων των φοιτητών με σκοπό να μάθουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματ...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2013
7 Επικοινωνία Καθηγητή –Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.
Χρυσούλα Ηλιάδου Παναγιώτης Αναστασιάδης,
Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φοιτητή κ&alpha...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2010-11-14
8 Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ως προς την συμβουλευτική, επικοινωνία και ενθάρρυνση των φοιτητών της ΘΕ ΕΚΠ65 στο ΕΑΠ
Ιωάννης Παυλάκης Ειρήνη Γεωργιάδη,
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρ&epsi...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2012-01-02
9 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ,
THE RESEARCH FOCUSES ON THE BOOK AS AN IMPORTANT ELEMENT IN THE INTERNATIONAL FIELD OF COMMUNICATION. FIRSTLY, IT FOLLOWS THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE ENGLISH SPEAKING-BOOK IN THE TWO CENTRAL COUNT...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1990
10 ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ A NEW SUGGESTION FOR THE TREATMENT OF COMMUNICATION IN MARITAL DISCORD
ΧΑΙΝΤΣ, ΕΛΕΝΑ,
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΤΑΝ ΔΙΤΤΟΣ. ΠΡΩΤΟΝ, ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ, ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1995