Ιατρική τεχνολογία
Σύνολο αποτελεσμάτων: 92, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- THE IMPACT OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE-BIOMEDICAL TECNHOLOGY-
ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, Τ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1986
3 Μελέτη εγκεφαλικής αιμάτωσης με 99m TC-ECD της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με SPECT
Ηλιάδης, Χαράλαμπος,
Η φυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) έχει καλά περιγραφεί όσον αφορά τα υποσυστήματα, γενικά και ειδικά. Γενικά: Σχετικά με το ενδοκρανιακό αγγειακόσύστημα, oι δυναμικές αλληλεπιδράσει...
Νημερτής
2007-06-26
4 Τεχνολογία γνώσης πλαισίου και μοντελοποίηση χρηστών σε διάχυτα συστήματα
Παναγιωτακόπουλος, Θεόδωρος,
Σήμερα, βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο μετάβασης από τις παραδοσιακές επιτραπέζιες υπολογιστικές τεχνολογίες στα διάχυτα (ubiquitous) υπολογιστικά περιβάλλοντα που θα μαςυποστηρίζουν σχεδόν σε κάθε καθημε...
Νημερτής
2011-06-10
5 Παράγοντες αποδοχής των πληροφοριακών συστημάτων από το ιατρικό προσωπικό: προοπτικές για την εφαρμογή της επί ενδείξεων βασιζόμενης ιατρικής (evidence based medicine)
Μελάς, Χρήστος,
The diffusion of information and communication technology (ICT) has never been bigger than in this era, as far as the individual and the organization and enterprises use are concerned. It is a common ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
6 Εικονική πραγματικότητα και μοντέλα παραμόρφωσης στην ιατρική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου Virtual reality and deformable modeling in web-based medical education
Δημητρόπουλος, Κοσμάς,
Οι εφαρμογές προσομοιώσεων μέσω του διαδικτύου με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ιατρική αποτελούν μία ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να διαδ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2006
7 Evaluation of digital X-ray detectors for medical imaging applications Αξιολόγηση ψηφιακών ανιχνευτών ακτίνων Χ για εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης
Konstantinidis, Anastasios Κωνσταντινίδης, Αναστάσιος,
Digital x-ray detectors are now the detector of choice in many X-ray examinations. They have been accepted into clinical practice over the past decade but there are still ongoing developments in the t...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
8 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων, δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων υγείας προσανατολισμένων σε διαδικασίες και υπηρεσίες Development of integrated, network-oriented, workflow-based and service-oriented healthcare information systems
Πουλυμενόπουλου, Μικαέλα,
Κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η υποστήριξη των διαδικασιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας (health district), μέσω της ανάπτυξης ολοκλη...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
9 Η υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου=Artificial reproductive techniques and human rights
Παλούκη, Παναγιώτα,
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται ζητήματα ιατρικής ηθικής που αφορούν στην υποβοηθούμενη γονιμοποίηση. Αναλύεται διεξοδικά και εξετάζεται κριτικά ο νόμος Υπ.αριθ. 2619/ 1998 «Κύρωση της Σύμβασης για...
Διώνη
10 Γενετική τεχνολογία και ιατρική ευθύνη ως προς την εφαρμογή της
Κουκούτση, Αγγελική,
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, [2009;] Βιβλιογραφία: σ. 124-131 Η βιβλιοθήκη ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος
2009