Ιατρική τεχνολογία
Σύνολο αποτελεσμάτων: 71, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- THE IMPACT OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE-BIOMEDICAL TECNHOLOGY-
ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, Τ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1986
2 Μελέτη εγκεφαλικής αιμάτωσης με 99m TC-ECD της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με SPECT
Ηλιάδης, Χαράλαμπος,
Η φυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) έχει καλά περιγραφεί όσον αφορά τα υποσυστήματα, γενικά και ειδικά. Γενικά: Σχετικά με το ενδοκρανιακό αγγειακόσύστημα, oι δυναμικές αλληλεπιδράσει...
Νημερτής
2007-06-26
3 Τεχνολογία γνώσης πλαισίου και μοντελοποίηση χρηστών σε διάχυτα συστήματα
Παναγιωτακόπουλος, Θεόδωρος,
Σήμερα, βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο μετάβασης από τις παραδοσιακές επιτραπέζιες υπολογιστικές τεχνολογίες στα διάχυτα (ubiquitous) υπολογιστικά περιβάλλοντα που θα μαςυποστηρίζουν σχεδόν σε κάθε καθημε...
Νημερτής
2011-06-10
4 Ερευνητικό πεδίο Micro&Nano Systemsστο πρόγραμμα εργασίας 2007 - 2008
Lymberis, Andreas,
50διαφάνειες: έγχρ. Η παρουσίαση αποτελεί μέρος εκδήλωσης στα πλαίσια διημερίδας με τίτλο "Επιχειρηματικότητα&ΤΠΕ". Συγκεκριμένα πρόκειται για την προβολή του ερευνητικού πεδίου "Microsystems&Nanosyst...
Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
2008-11-03
5 Εικονική πραγματικότητα και μοντέλα παραμόρφωσης στην ιατρική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου Virtual reality and deformable modeling in web-based medical education
Δημητρόπουλος, Κοσμάς,
Οι εφαρμογές προσομοιώσεων μέσω του διαδικτύου με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ιατρική αποτελούν μία ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να διαδ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2006
6 Γενετική τεχνολογία και ιατρική ευθύνη ως προς την εφαρμογή της
Κουκούτση, Αγγελική,
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, [2009;] Βιβλιογραφία: σ. 124-131 Η βιβλιοθήκη ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος
2009
7 Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.73, COST: Ευρωπαϊκές Συνεργασίες σε Επιστήμη και Τεχνολογία
NoValue,
36σ.: εικ., πίνακες Τευχος Ιούλιος - Αύγουστος 2009
Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
8 Διερεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία Investigation of parameters concerning the adoption intention of mobile health devices
Κατσίμπρας, Μιλτιάδης,
111 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τη χρήση των κινητών συσκευών και τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας, ο οποίος είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
9 Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,
Πρόκειται για σύνολο δεκατριών (13) παρουσιάσεων στα πλαίσια ημερίδας για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου ΠΠ. Το περιεχόμενο της βιντεοσκόπησης περιλαμβάνει εισηγήσεις που αναφέρονται στο Ειδικο Π...
Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
2008-12-13
10 Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες
Σαχίνη, Εύη Χούσος, Νίκος,
Οι εξελίξεις στην πληροφορική, την επικοινωνία και το διαδίκτυο, καθώς και το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο αλλάζουν τον τρόπο της διεξαγωγής της έρευνας και της επιστημον...
Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
2009-11-19